Skal erstattes med roboter

Norway Seafoods vil erstatte folk med maskiner i filetproduskjonen. Et pilotanlegg kan bli en realitet i Finnmark i løpet av et år.

Færre hender og flere maskiner

Det blir færre hender og flere maskiner i fiskeindustrien tror Per Gunnar Hansen i Norway Seafoods

Foto: Bård Wormdal / NRK

– Vannskjæreteknologi, andre måter å skjære fileten på er veldig modent, og allerede klart til å håndteres. Vi tror det gir grunnlag for å etablere et pilotanlegg i Norge til neste år, der man tar i bruk teknologien for filetproduksjon sier produksjonsdirektør Per Gunnar Hansen i Norway Seafoods.

Skal Norge ha en lønnsom fiskeforedlingsindustri i fremtiden, må anleggene styres av maskiner, fastslo Sintef i en rapport i oktober.

Vil bety færre ansatte

Nå kan Norway Seafoods, et av Europas største selskaper innenfor hvitfiskindustrien, allerede fra neste år ha det første såkalte robotanlegget på plass. Deretter kan flere følge.

– Jeg tror vi må være åpne å si at med denne teknologien vil det være noen færre ansatte enn det vi har på anleggene i dag, men det er altfor tidlig å si hvor få det blir.

Per Gunnar Hansen

Produksjonsdirektør Per Gunnar Hansen i Norway Seafoods tror pilotprosjektet kan tiltrekke seg nye talenter og annen type kompetanse.

Foto: Arnstein Jensen/NRK

Et pilotanlegg der maskinene erstatter folk i fileteringen betyr en kraftig reduksjon i antall arbeidsplasser, og større lønnsomhet for Norway Seafoods.

Noen må handtere den nye teknologien og det håper Hansen igjen vil trekke ungdommen til fiskeforedlingsindustrien:

– Det vi vet er at det også blir å tiltrekke seg annen type kompetanse. Det kan være teknologer og prosessorienterte folk. Jeg tror dette er arbeidsplasser som vil være mer lukrativefor ungdommen enn tradisjonelle arbeidsplasser.

– Må tenke på menneskene i dette

Det er langt fra musikk i ørene til Hammerfestordfører Alf E. Jacobsen, som lenge har sett at stadig færre av kommunens innbyggere sysselsettes i industrien:

– Jeg ser jo at teknologien kommer, men jeg tror vi også må tenke på menneskene i dette. Hvis vi bare skal ha en mekanisert og teknologisk fiskeindustri, så tror jeg vi taper arbeidsplassene på kysten. Da kunne du like gjerne gjort dette her hvor som helst.

Alf E. Jakobsen

Ordfører i Hammerfest, Alf E. Jacobsen, mener man må se på utviklingen av produktene som krever menneskelige hender i arbeid.

Foto: Allan Klo

Skal det fortsette å være en lønnsom fiskeforedling av sjømat i Norge, må antall ansatte reduseres med 50% over en tiårsperiode ifølge Sintef sin rapport i oktober.

– Vi må se på utviklingen av de produktene som krever menneskelige hender i arbeid. For det tror jeg at både Finnmark og resten av Nord-Norge og andre deler av landet har behov for, sier Jacobsen.