NRK Meny

Færre asylsøkere i Troms

Antallet asylsøkere som har kommet til Norge hittil i år, er historisk lavt, viser tall fra UDI. Fra januar til august i år søkte i underkant av 2.900 personer om beskyttelse i Norge. Per i dag bor 375 asylsøkere på mottak i Troms.
De fleste har enten fått avslag på søknaden om opphold, eller venter på å bli bosatt i en kommune. Nedgangen i asylsøkere gjør at flere mottak blir lagt ned. Men om det blir før eller etter jul, er usikkert, sier Bjørn Fridfeldt i UDI.