Få vannverk er godkjent

Storparten oppfyller ikke kravene til rensing av drikkevann.

Vannkran
Foto: Scanpix / Scanpix

For å unngå at nye sykdommer sprer seg stilles det stadig strengere krav til standarden for vannverk og rensing av drikkevannet.

Men mange vannverk oppfyller ikke kravene fra myndighetene.

I Nord-Norge er bare 20 prosent av vannverkene godkjent, mens på landsbasis er tallet 36 prosent. Det viser en oversikt fra Mattilsynet som er tilsynsmyndighet.

Kostbart

- Vi føler at de kommunalt eide vannverkene har store problemer med å etterkomme kravene. Det er mange små vannverk, og det er dyrt og arbeidskrevende å ruste opp anleggene slik at de oppfyller de strenge kravene.

Det sier rådgiver hos Mattilsynet, Tor Larsen.

Motstand

Mattilsynet opplever at det ofte tar lang tid før vannverkene gjør noe med påleggene.

- Vi føler motstand fra enkelte kommuner, sier Larsen.

Men selv om vannverkene ikke er godkjent, så betyr ikke det nødvendigvis at drikkevannet er farlig.

- Likevel skal vannverkene oppfylle kravene slik at smittefarlige bakterier ikke spres. Det er en lite ønsket situasjon vi har havnet i med alle vannverkene som ikke er godkjent, avslutter Larsen.