Få tiltaler i voldssaker mot barn: – Overrasket over at tallet er så lavt

500 avhør av barn ble gjennomført på et barnehus i Nord-Norge i fjor. – Det er svært få av voldssaker mot barn som fører fram til tiltale, sier førstestatsadvokat Lars Fause.

Barnehuset Tromsø

Barnehuset bruker mye ressurser på avhør av barn, men det er kun i svært få tilfeller at det blir tatt ut tiltale mot en mistenkt.

Foto: Ida Louise Rostad / NRK

– Jeg ble veldig overrasket over at tallet var så lavt, når vi tenker på de store ressursene politiet har satt inn for å etterforske og oppklare denne typen saker, sier førstestatsadvokat i Troms og Finnmark, Lars Fause.

Lars Fause

Førstestatsadvokat Lars Fause er overrasket over at få voldssaker mot barn fører til tiltale.

Foto: Ida Louise Rostad / NRK

En viktig del av politiets etterforskning i saker der det er mistanke om vold mot barn er avhør av barna selv.

I fjor ble det i Nord-Norge foretatt 500 avhør av barn i de to barnehusene i Tromsø og Bodø.

Mange avhør dreier seg om mistanke om seksuelle overgrep mot barn, men de fleste handler om andre typer vold mot barn, også grov vold.

Likevel blir nesten ingen tiltalt for grov vold mot barn.

Vil ikke kritisere politiets arbeid

Unni Sandbukt

Sorenskriver i Nord-Troms tingrett, Unni Sandbukt sier hun har registrert seg at få dommeravhør havner i rettssystemet.

Foto: Kristine Østvold / NRK

I Troms og Finnmark førte avhørene til ti tiltaler. Bare én av dem handlet om grov vold mot barn.

– Vi registrerer at av et relativt høyt antall dommeravhør som gjelder vold i nære relasjoner, reises det ikke mange straffesaker, sier sorenskriver i Nord-Troms tingrett, Unni Sandbukt.

– Men årsaken, og at det ikke tas ut tiltale i flere av disse sakene er det politiet som må gi svar på.

Også sorenskriveren i Senja tingrett, Frank Kjetil Olsen, har registrert forskjellene i tallene på avhør av barn i barnehusene og saker som fremmes for domstolene.

Men han vil ikke kritisere politiets etterforskningsarbeid.

– Barnehuset og politihuset gjør en utmerket jobb her, men vi kjenner oss ikke igjen i at det er en enorm økning i overgrep og grove voldssaker mot barn. Tallene vi besitter samsvarer ikke med det. Det er snarere motsatt, at antall straffesaker går ned, sier Olsen.

1. statsadvokat i Nordland, Geir Fornebo, mener mange av sakene som omhandler barn kan skalles av før det brukes mye ressurser på dem.

Skal se på tallene

Ole B. Sæverud

Politimester i Troms politidistrikt, Ole B. Sæverud sier barn nekter for forhold selv om politiet har bevis.

Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / NTB scanpix

Politimester i Troms politidistrikt, Ole B. Sæverud, sier det er ressurskrevende med tilrettelagte avhør av barn. Det betyr imidlertid ikke at man skal heve terskelen for å avhøre barn når det er mistanke om at de utsettes for vold.

Han viser til flere eksempler hvor politiet besitter filmer av overgrepene mot barn, men der barna fortsatt nekter for forholdene.

– Barn må bruke tid på å fortelle, og kanskje vil de ikke si noe. Vi er klar over at når vi tar avhør, vil det i mange tilfeller ikke komme noe ut av det som vil lede til en straffesak, sier Sæverud.

Førstestatsadvokat Fause sier de til høsten skal se nærmere på tallspriket.

– For å se om sakene etterforskes med den kraft, styrke og kvalitet som er påkrevd, sier han.