NRK Meny

Få søker om pengestøtte

Bare 10 kommuner i Troms har søkt Fylkesmannen om penger for å dekke ekstrautgifter med asylsøkere. Fristen for å søke gikk ut i går. Informasjonen om dette gikk ut til kommunene sist onsdag og mange kommuner har ikke fått med seg informasjonen. – Fylkesmannen sender nå ut purring til de resterende kommunene, sier kommunaldirektør Jan-Peder Andreassen.