Få eier bolig i Tromsø

Tromsø kommune er en av kommunene der færrest folk eier egen bolig. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Nær én av tre, eller 31 prosent, av boligene i Tromsø kommune leies ut. Kun Trondheim har en større andel boliger på leiemarkedet, med en leieandel på 32 prosent. For landet generelt leies 23 prosent av boligene ut.

Tomasjord Amfi
Foto: Trygve Andreassen