Få ber om hjelp

– Homofile og lesbiske par må bli flinkere til å bruke familievernkontor, mener familieterapeuter.

Mange homofile og lesbiske par som trenger hjelp og råd, må bli flinkere til å bruke familievernkontor.

Det mener familieterapeuter.

 

Barn byr på utfordringer

Nå skal de nordnorske kontorene lære mer om hvordan rådgivere skal møte homofile par, og deres utfordringer.

Mange av disse parene har blant annet spesielle utfordringer når de får barn sammen.

Det sier avdelingsdirektør, Hjørdis Øvergård i Bufetat, Region Nord i Alta.

– Det blir jo utfordringer, kanskje spesielt i forhold til hvordan omgivelsene og utenomverdenen ser på det. Jeg tenker spesielt i forhold til de barna når de skal vokse opp, og ha like kjønns foreldre, sier hun.

Benytter seg ikke av hjelpen

Erfaringer fra Familievernkontor er at mange lesbiske og homofile par, både med og uten barn ikke bruker den hjelpen de kan få hos familieterapeuter. Det sier Torgeir Finnsås som er leder på Harstad Familievernkontor

– Vi har vel kanskje en følelse av at det er litt underforbruk, i forhold til den gruppa. Så vi ønsker at folk skal være klar over at vi jobber med samliv og foreldresamarbeid, og at det kan være like aktuelt for homofile og lesbiske par, sier han.

Får opplæring

Nå skal nordnorske kontor få opplæring i hvordan de bedre kan møte homofile par og deres utfordringer. Det sier avdelingsdirektør Hjørdis Øvergård ved Bufetat Region Nord i Alta.

– Det er naturlig, vi har blitt et mer åpent samfunn, og det er blitt mer vanlig at homofile og lesbiske blir familie og får barn. Det å møte omverden når man begynner på skole eller i barnehage og fortelle hvem som er sine foreldre, det kan være en utfordring. Da skal både foreldre og våre samarbeidspartnere, som er skole og lærere, være forberedt på å ta det opp som et tema, - og anminneliggjøre det temaet, sier hun.