Evenes kan bli delt

Evenes kommune kan bli delt hvis rikspolitikerne vedtar å slå sammen Evenes og Narvik. Flere av innbyggerne i de samiske områdene langs grensa mot Troms, vil heller slå seg sammen med Skånland. Medlem av folkeaksjonen for ETS, Kjersti Myrnes Balto, sier at samiskundervisningen er bedre i Skånland, da det er flere elever som har samisk på skolen der.