NRK Meny

Evaluerer Hålogaland Teater

Den kunstneriske kvaliteten ved Hålogaland Teater skal nå evalueres. Det er Kulturdepartmentet som har bestilt evalueringen, og er en del av departementets arbeid med periodevise evalueringer av norske kulturinstitusjoner. Også ressursbruken ved teatret skal gås gjennom. Evalueringsrapporten vil foreligge før sommeren 2016, skriver Kulturdepartementetet i et brev til Tromsø kommune, Finnmark- og Troms fylkeskommuner.