Normal

Etterlyser sosialt opprør mot den slående statistikken i Nord-Norge

Det er helt nødvendig å styrke innsatsen for de svakeste elevene allerede i barnehagen og i grunnskolen, mener nestleder i Ap, Trond Giske.

Trond Giske

Trond Giske (Ap) snakket på møtet om sin studie av skoleverket, og boken han har skrevet om veien til en skole der alle barn kan lykkes.

Foto: Varfjell, Fredrik / NTB scanpix

– Jeg våger den påstand at hvis det hadde vært en høyere andel middelklasses akademikerbarn som hadde dobbelt så stor sjanse for å falle ut av skolen, hadde det blitt sosialt opprør. De hadde kommet til å kaste rektor og enhver kommunestyrerepresentant i tjære og fjær, sier Trond Giske.

Han er nestleder i Arbeiderpartiet og leder av utdanningskomiteen på Stortinget. Mandag var han på åpent møte i Harstad Arbeiderparti.

Giske mener skolen allerede på et tidlig stadium i det allmenne skoleløpet må fange opp dem som trenger styrket innsats og oppfølging. Det vil spare samfunnet for mange penger, og sikre at flere fullfører videregående, tror han.

– Vi har satt inn innsatsen i videregående skole, men der vet vi at da har mange elever gått mange år uten mestring. De har ikke lært å lese og skrive skikkelig i grunnskolen, kanskje allerede på barneskolen har de kommet langt etter de andre elevene, sier Giske.

Tidlig innsats som medisin

Det er ofte for seint når barn har gått mange år uten mestring, og mistet selvtillit og lærelysten.

– Man må sette inn innsatsen og hjelpe de tidligere i skoleløpet, og få de fundamentale ferdighetene på plass. Da vil de få en god spiral av mestring og læring, og følge med resten av feltet fram til en videregående opplæring, tror Giske.

På andre benk satt rektorparet Ole Martin Linaker og Sylvi Berg. De nikket bekreftende til Giskes forslag.

De mener de allerede når skolen begynner ser hvem som kommer til å klare seg og ikke, og tror på at tidlig innsats er medisinen mot frafall; en av suksessfaktorene.

Rivende utvikling

Alle undersøkelser viser at skolene i nord topper statistikken i antall elever som slutter før endt skolegang, og karakternivået er lavere enn i resten av landet.

Stortingsrepresentant Martin Henriksen (Ap) mener grunnen er at utdanning i nord fremdeles ses på som noe mange kan klare seg uten.

– Tradisjonelt har man tenkt at videregående skole ikke er så nødvendig, for man kan få seg jobb uansett.

Men framtiden er ikke slik, sier Trond Giske.

Hva skal folk uten utdanning gjøre når kassene i butikkene blir automatiserte, når teknologien overtar for det meste av manuelt arbeid.

– Det er en rivende utvikling. Det må bli en tradisjon for å fullføre den grunnleggende utdanninga. Men da må altså innsatsen for de svakeste elevene starte allerede i barnehagen, og i grunnskolen, mener Giske.