Etterlyser informasjon om Kvitfjell

Beboere i Kattfjord utenfor Tromsø etterlyser informasjon om utbyggingen av Vindkraftverket Kvitfjell og Raudfjell. Etter planene blir dette det største vindkraftanlegget i Nord-Norge og det skal være i drift i løpet av 2017. Leder i Kattfjord Utviklingslag, Anita Winter, sier at de ikke har fått vite noe etter at grunneierne gikk imot at anleggsveien skulle legges om i forhold til planen som var godkjent.