NRK Meny
Normal

Etterlyser folk som var i rasområdet

Nordreisa kommune vil komme i kontakt med personer som var i området natt til 10. mai da det gikk et stort jordras i Sørkjosen.

Ras Sørkjosen

Under raset som tok deler av E6 i Sørkjosen på forsommeren, forsvant blant annet 100 meter av moloen i havet.

Foto: stian Strøm

En undersøkelseskommisjon som ble satt ned av staten etter raset i Sørkjosen er godt i gang. Arbeidet blir ledet av professor Steinar Nordal ved NTNU i Trondheim.

– Det er en sterk faglig kommisjon som skal gå gjennom alle dataene som finne og prøve å finne årsaken til raset, sier Dag Funderud, sektorleder for drift og utvikling i Nordreisa kommune.

Natt til 10. mai gikk det et stort jordras som sperret E6 og et kilometerlangt område langs kysten i Sørkjosen i Nordreisa i Nord-Troms.

Tirsdag 13. oktober var kommisjonen på befaring i rasområdet i Sørkjosen, og hadde samtaler med Statens vegvesen, kystverket, kommunen, samt naboer og vitner.

– Raset gikk på en strekning på rundt 1 kilometer, og for kommisjonen er det interessant å finne ut hvor raset startet for å finne årsaken. Derfor ønsker vi å komme i kontakt med noen som kjørte eller passerte der natta rett før alarmen gikk. Alarmen gikk ti på tre om natta, og den siste halvtimen før det var det kjørbart på strekningen, sier Funderud.

– Vil nå alle som har noe å si

Kommisjonen vil derfor komme i kontakt med vitner som kjørte bil eller var i området mellom klokka 01.00 og 03.00 natt til 10. mai i år.

– Det er for å få et best mulig bilde av situasjonen. Dess mer informasjon de får, dess mer har de med seg når de skal prøve å finne årsaken, sier sektorlederen.

Raset strekte seg fra Jubelen og inn til havna i Sørkjosen, en strekning på rundt 1 kilometer. Kort tid etter raset ble det avholdt et folkemøte.

– Der var det en del som stod fram og fortalte en del historier om hva de har opplevd. En del av disse ble invitert til kommisjonen for å fortelle sin historie, men vi vil gjerne nå alle som har noe å si.

Kommunen ber personer som har observasjoner om å ta kontakt på e-post, så skal de formidle det til undersøkelseskommisjonen. Etter planen skal kommisjonen være ferdig med sitt arbeid 1. desember.