Etterlyser bedre kommunikasjon

Pasientombudet mener Universitetssykehuset i Nord-Norge kan bli mye bedre på deling av informasjon og journalføring. Onsdag fikk Universitetssykehuset Nord-Norge skarp kritikk fra Statens helsetilsyn etter at en ung pasient døde etter rutinesvikt. Pasient- og brukerombud i Troms, Odd Arvid Ryan, etterlyser generelt bedre kommunikasjon ved sykehusene