Etter 1,5 år med mobilforbud er både lærere og elever enige

Konklusjonen fra både lærere og elever i Lenvik kommune er tydelig: Mobilforbudet på skolene fungerer ikke.

Sigrid Norheim

Sigrid Norheim forteller at flere elever bruker mobiltelefonen på skolen, til tross for mobilforbudet kommunen innførte i 2015.

Foto: Linda Pedersen / NRK

– Hvorfor skal vi nekte ungdommen å være digital når resten av verden stadig blir mer og mer digital, spør nestleder i Lenvik ungdomsråd og 10.-klassing på Finnsnes ungdomsskole, Sigrid Norheim.

I 2015 vedtok Lenvik kommune et mobilforbud på skolene i kommunen.

Liknende tiltak har blitt innført flere steder i landet, blant annet for å få bukt på mobbing på nett.

Elevene i Lenvik får ikke bruke mobiltelefonen i timene eller i friminuttene. Kun når lærerne gir dem tillatelse kan de ta den opp.

– Mobilen ligger likevel alltid i sekken, ferdig ladet og klar til bruk, forteller Norheim.

– Det er vanskelig å håndheve forbudet, og det er veldig forskjellig fra lærer til lærer hvor strenge de er på mobilbruken. Nå for tiden er det veldig vanlig at folk bruker mobilene i skoletiden, til tross for forbudet.

Viktig verktøy

Slike forbud har flere kritikere. Seniorrådgiver Karoline Tømte ved Senter for IKT i utdanninga var i alle fall kritisk da Hirnindal skole innførte forbud i 2015.

– Skolene gjør nok dette med gode intensjoner, men jeg synes ikke det er en god løsning. Det er bedre om vi snakker med elevene om innhold og bruk. Skolene må ta inn over seg at mange brukar mye tid på nett. De voksne må skaffe seg kompetanse og kunnskap, og på den måten hjelpe elevene til riktig oppførsel på mobilen, sa hun da.

Berit Nymo, tidligere rektor på Finnsnes ungdomsskole, nå rektor på Kårvik skole, har samme inntrykk av forbudet.

– Jeg synes dette er litt bakpå. Vi lever i en digital verden. Elevene bruker mobilen sin mye, også som en del av undervisningen. Jeg mener vi heller må se på hvordan vi kan utvikle noen felles regler for bruk av mobilen på skolen, sammen med elevene. Vi må se på hvordan vi kan bruke mobilen som et verktøy i undervisningen, sier Nymo.

– Et forbud skaper heller ikke gode relasjoner mellom lærere og elever. I tillegg er forbudet vanskelig å håndheve, fortsetter hun.

Det er disse argumentene medlemmene i Utdanningsforbundet i Lenvik også skriver om i sin høringsuttalelse til kommunene, som nå skal evaluere forbudet.