Etablerer flåtebase i Tromsø

Det skal etableres en flåtebase i Tromsø for forskningsfartøyene som eies av Polarinstituttet, UiT - Norges arktiske universitet og Havforskningsinstituttet. Det søkes nå etter et område med god kaiplass og lagringsmuligheter på land. – Det er spesielt nødvendig når det nye isgående forskningsfartøyet «Kronprins Haakon» kommer nordover, sier fakultetsdirektør Terje Aspen ved universitetet.