Normal

Et flertall avviser forslaget om mistillit mot byrådet i Tromsø

Forslaget ble fremmet av Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet.

Byrådet i Tromsø

Byrådet i Tromsø, her med f.v. Gunhild Johansen, Jens Ingvald Olsen, Brage Larsen Sollund, Kristin Røymo og Ragni Løkholm Ramberg.

Foto: Lars Egil Mogård / NRK

Forslaget fra disse partiene fikk 18 stemmer. Flertallet, Ap, Rødt, SV og Miljøpartiet stemte for tillit – og fikk flertall.

Jarle Heitmann fra Ap mener det ikke er grunnlag for mistillit.

– Er effekten at mistillit i denne saken at det blir gjort forsøk på å dekke over den alvorlige økonomiske situasjonen Tromsø kommune er inne i? Ja, det er et politisk spill som foregår.

Bjørn-Gunnar Jørgensen fra Frp mener at dette er en svært alvorlig sak, og at Jarle Heitmann bommer med sin analyse.

– Byrådet har bevisst feilinformert om regnskapet om at det skulle ha vært et merforbruk på 100 millioner kroner. Det er et tall som ikke finnes i regnskapet for 2015. Vi kan ikke ha tillit til dagens byråd, sa Jørgensen.

– Riktig å informere

Pål Julius Skogholt fra SV mener at det er åpenbart at når kommunen har brukt mer enn 100 millioner kroner enn budsjettert, er det riktig å informere om dette.

Høyres Anna Amdal Fyhn sa at saken er svært alvorlig.

– Dette har noe med omdømmet til Tromsø kommune å gjøre. I valgkampen sa Ap at de nærmest ville overta et konkursbo ved en valgseier. Det viste seg ikke å stemme. Presentasjonen av regnskapet er en manipulering av de faktiske forhold. Det har vært et misbruk av den tillit vi burde ha til dagens byråd. Men at den økonomiske situasjonen er alvorlig for kommunen, det vet vi.

– Selvskudd fra byrådet

– Rekken av selvskudd fra byrådet om presentasjonen av regnskapet gjør at vi stemmer for mistillit, sa Jonas Stein fra Venstre.

Terje Traavik representerer Miljøpartiet De Grønne. Han er oppgitt av all omkamper som har vært blant kommunepolitikerne i Tromsø. Det er grunn til å kritisere framleggelsen av regnskapsresultatet, men sier at partiet har full tillit til byrådet.

Sandra Borch fra Senterpartiet sier at partiet hadde vært i tvil om de ville stemme for mistillit. Men etter å ha hørt om den manglende ydmykhet fra byrådspartiene i denne saka, stemmer Sp ja til mistillit.

Ole M. Johansen fra Frp mente at presentasjonen av regnskapet var å finne en begrunnelse for å øke eiendomsskatten.

Reglene for mistillit er at saken kunne ha blitt stemt over i neste møte i kommunestyre. Men det ønsket ikke kommunestyret. Et enstemmig kommunestyre stemte for at saka ble avgjort i dagens møte.