Normal

Er sykkelen din sikker?

Mange legger ut på tur uten at sykkelen er i skikkelig stand.

Sykkelbyen Tromsø tilbyr sykkelsjekk til byens innbyggere.

Chris Brynjulfsen forteller deg hva du bør sjekke på sykkelen din, og Svein Gunnar Karlstrøm forklarer hva Sykkelbyen Tromsø er.

– Folk har en tendens til å sykle til sykkelen ikke fungerer mer. Det kan være farlig, sier sykkelreparatør ved Tromsø ski og sykkel, Chris Brynjulfsen.

– Det viktigste å sjekke før du legger ut på sykkeltur er sikkerheten. Bremsene må fungere, dekkene må ha nok luft, og hjul styre må være skikkelig festet, sier han.

Se flere sjekktips til høyre i saken.

Det er mandag morgen og Brynjulfsen har en kø av sykler som venter på han. Prosjektet Sykkelbyen Tromsø har oppstart, og sykkelreparatøren tilbyr gratis sykkelsjekk utenfor NRK i Tromsø.

– I butikken har vi mellom 20 og 40 sykler inne til service hver dag. Slik har det vært i en måned, og det vil nok fortsette en stund fremover, sier han.

Chris Brynjulfsen

Chris Brynjulfsen har travle dager.

Foto: Petter Strøm

Sykkelkultur

Sykkelbyen Tromsø er et prosjekt i samarbeid mellom Statens vegvesen, Tromsø kommune, Grønn Hverdag og Troms fylkeskommune.

– Målet er å skape en sykkelkultur i Tromsø. Det har vi ikke på plass helt ennå, sier Svein Gunnar Karlstrøm, regionleder i Grønn Hverdag i Nord.

– Tromsø er godt egnet for å sykle. De fleste kan sykle til jobb i løpet av en halvtime, sier han, men innrømmer at det fortsatt ikke er tilrettelagt for sykling i hele byen.

– Det er det ikke, og det er jo det vi prøver å få på plass, blant annet med bedre skilting, sykkelparkeringer og lignende.

Byen rundt

Sykkelbyen Tromsø skal i tiden fremover reise rundt i bydelene for å tilby folk litt service (se listen til høyre i saken).

Prosjektet ble startet i 2012, og Karlstrøm forteller at responsen har vært veldig god.

– Vi håper å få ned antall veiutbygginger fordi flest mulig bruker sykkel og kollektivtransport, sier Karlstrøm.

Svein Gunnar Karlstrøm

Svein Gunnar Karlstrøm vil ha en større sykkelkultur i Tromsø.

Foto: Petter Strøm