Er juleflyet forsinket? Dette har du krav på

SAS legger seg flat etter at passasjerer fikk 50 kroner til mat da flyet var kansellert. Forbrukerrådet sier mange reisende har flere rettigheter enn de er klar over selv.

SAS- og Widerøe-fly

VAR FORSINKET: SAS var mandag forsinket fra Tromsø til Bodø (bilde). Forbrukerrådet sier at passasjerer ved teknisk feil kan ha krav på mer enn 200 euro i erstatning.

Foto: Helge Lyngmoe / NRK

Flyet kansellert

SKULLE TIL BODØ: Edvard Lundbakk, Karoline Johnsen, Reidun Hårvik, Isak Setermoen fikk flyet kansellert og tilbud om ny avgang fem timer senere. 50 kroner fikk de til mat på flyplassen.

Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

– Vi burde kanskje fått litt mer penger til mat, sier Edvard Lundbakk.

Det er mandag morgen. 09-flyet fra Tromsø til Bodø er kansellert, på grunn av teknisk feil. Edvard Lundbakk, Karoline Johnsen, Reidun Hårvik, Isak Setermoen har fått tilbud fra SAS om en ny avgang klokken 13:45.

Når flyet er to timer forsinket, eller mer, har de krav på forpleining av SAS. Det har de fått. Men en kupong på 50 kroner, til mat på flyplassen, imponerer dem ikke.

– Det holder kanskje til en kaffe. Det er smått skandaløst, sier Lundbakk, og viser frem kupongen.

Han sier SAS først fortalte at de skulle få matkort, men da vi fikk det, sa SAS at det var til å kjøpe seg noe å drikke.

– Vi spurte om vi fikk mer etter hvert, men svaret var nei.

Erstatningskrav

Pia Cecilie Høst

KAN HA KRAV PÅ MER: Pia Høst i Forbrukerrådet sier flypassasjerer ofte har krav på mer enn de er klar over selv.

Foto: Halvor Njerve / Forbrukerrådet

– Det synes jeg hørte lite ut for en såpass lang forsinkelse, sier Pia Høst, leder av forbrukerdialog ved Forbrukerrådet.

Informasjonssjef i SAS Knut Morten Johansen legger seg paddeflat når NRK tar kontakt.

– Dette er garantert en feil. Det må være et enkeltmenneske som har gjort feil. Vi skal få det ordnet, sier han.

Pia Høst sier studentene på Tromsø lufthavn kanskje kunne stilt langt høyere krav til SAS.

– Det mange ikke nødvendigvis vet er at dersom forsinkelsen er mer enn tre timer, så kan de ha krav på erstatning, ut over utgifter til mat og drikke, sier hun.

Dette er et beløp på mellom to og seks hundre euro.

– Har man krav på erstatning når teknisk feil er årsaken?

– Som regel vil man ha det. Det er ved ekstraordinære omstendigheter at man ikke har krav på erstatning. Dette gjelder dersom det er en streik ikke flyselskapet har kontroll over, eller kraftig uvær. Men en teknisk feil vil ofte være noe som flyselskapet selv har ansvar for at skal være i orden.

SAS: – Ta kontakt!

Knut Morten Johansen, informasjonssjef SAS

FLAT: Knut Morten Johansen og SAS sier at 50 kroner i mat ikke skal skje, og lover å kompensere utlegg.

Foto: BJORN H STUEDAL www.stuedal.no / BJORN H STUEDAL www.stuedal.no

SAS mener imidlertid de ikke er erstatningspliktig etter mandagens hendelse i Tromsø:

– I dette tilfellet var det et pitotrør og ising som var årsaken, og som først førte til forsinkelse, og så ble passasjerene overført til nærmeste avganger. Det er altså værforhold som er medvirkende årsak her, hvilket fritar selskapet for akkurat denne typen kompensasjon, sier Johansen.

Men at passasjerene kun fikk 50 kroner til mat ønsker selskapet å rette opp. Johansen sier at selskapet skal gi 250 kroner i matkupong, ved forsinkelser over to timer.

– Dersom noen som har fått kun 50 kroner til mat, men hatt utlegg ut over dette, ber vi dem om å kontakte oss. Så skal vi refundere utlegg opp til 250 kroner, sier Johansen.

Dette har du krav på:

Om du har kjøpt billetten gjennom reisebyrå:

Når flyavganger kanselleres, er det alltid flyselskapet som skal ordne opp og skal skaffe nye billetter og eventuelt mat og overnatting. Det spiller ingen rolle hvor billettene er kjøpt, det er flyselskapet som er ansvarlig.

(Kilde: Tryg forsikring)

Innenfor og utenfor EU:

Når forsinkelser oppstår, ligger ansvaret for å følge opp passasjerene hos flyselskapene. Ombooking og overnatting for de reisende varierer fra flyselskap til flyselskap, men følgende skal gjelde alle:

Flyselskaper som har base i EU, følger EU261/04 og skal dekke ombooking og overnatting ved kansellering.

Flyselskaper som IKKE er EU-selskaper, følger et internasjonalt regelverk som pålegger dem ansvar for ombooking ved kansellering, men ikke nødvendigvis for overnatting.

(Kilde: Europeiske forsikring)

Krav på forpleining

Du har krav på forpleining når forsinkelsen er på:

  • 2 timer ved flygning opptil 1500 km
  • 3 timer ved flyginger innenfor EØS på mer enn 1500 km og for alle øvrige flyginger på mellom 1500 og 3500 km
  • 4 timer ved alle andre flyginger.

(Kilde: Forbrukerrådet)

Når forsinkelsen er mer enn 5 timer:

Dersom forsinkelsen blir på fem timer eller mer, skal flyselskapet tilby refusjon av billettprisen for den del av reisen som ikke er påbegynt, eller hele billetten dersom reisens formål ikke kan oppnås på grunn av forsinkelsen.

Velger du refusjon av billettprisen, kan du i tillegg kreve returflyvning tilbake til avreisestedet.

Blir reisen forsinket med mer enn tre timer, har du samme rett til standardkompensasjon som ved innstilte flyginger.

(Kilde: Forbrukerrådet)

Flyforsinkelser i Tromsø

VENTING: Bildet er tatt da det var flyforsinkelser i Tromsø i 2011.

Foto: Knut Are Mortensen / NRK

Så mye kan du kreve i kompensasjon:

Du har rett til en økonomisk kompensasjon etter standardiserte satser. Denne kompensasjonen har du krav på uavhengig av om du har lidd noe økonomisk tap.

  • 250 euro for alle flyginger opptil 1500 km
  • 400 euro for alle flyginger innenfor EØS på mer enn 1500 km og for alle øvrige flyginger på mellom 1500 og 3500 km
  • 600 euro for alle øvrige flyginger

Kompensasjonen kan reduseres med 50 prosent når du tilbys plass på en annen flygning til bestemmelsesstedet og ankomsttiden ikke overstiger den opprinnelige flygingen som var bestilt med mer enn:

  • 2 timer ved flygning opptil 1500 km
  • 3 timer ved flygning innenfor EØS på mer enn 1500 km og for alle øvrige flyginger på mellom 1500 og 3500 km
  • 4 timer for alle øvrige flyginger

(Kilde: Forbrukerrådet)

Har du lidd økonomisk tap?

Har du hatt dokumentert økonomisk tap som er større enn den standardiserte kompensasjonen, kan du også kreve erstatning for dette. Dette forutsetter at årsaken til innstillingen ligger innenfor flyselskapets kontroll.

I tillegg må det påførte økonomiske tapet være en sannsynlig følge av innstillingen.

(Kilde: Forbrukerrådet)

LES MER OM DINE RETTIGHETER PÅ FORBRUKERRÅDETS HJEMMESIDER