Er dette landets eldste politibil?

– Må være rekord for hvor lenge en politibil skal fungere, sier Politiets Fellesforbund om det nesten 20 år gamle kjøretøyet.

Gammel politibil

Politistasjonssjef Morten Hole med den eldste traveren til Harstad politistasjon.

Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

Politiet i Harstad har en bilpark med en snittalder på 12 år. Eldst er en Subaru fra 1999, som fortsatt er i tjeneste.

– Det var sikkert en bra bil da den var ny, sier politistasjonssjef Morten Hole og forteller at vedlikeholdet blir mer kostbart jo eldre bilene blir.

– Det koster oss mye å holde en bilpark med så høy snittalder i rimelig bra stand. Vi er en god bidragsyter til at verkstednæringa i Harstad går så det griner.

Nestleder Unn Alma Skatvold i Politiets Fellesforbund har aldri hørt om at en politibil har vært så lenge i tjeneste.

– Det må være opp mot rekord for hvor lenge en politibil skal fungere, sier Skatvold som mener den høye snittalderen på bilene i Harstad ikke er enestående.

– Mye gammelt utstyr

– Det er forskjeller mellom politidistriktene, men det er ingen tvil om at det er mange som har utrangerte eller gamle politibiler og annet utstyr. Veldig mange ansatte i norsk politi har bilen som arbeidsplass, så det er klart at å ha utstyr som ikke er sikkert og trygt vil ha en stor innvirkning. Dette handler om god HMS-politikk for de ansatte, sier Skatvold.

Men gammelt trenger nødvendigvis ikke å være dårlig, sier direktør Kjell Arne Christensen på trafikant- og kjøretøyavdelinga hos Statens vegvesen.

– Hvordan bilen er tatt vare på har stor betydning. Mange av sikkerhetssystemene vi har i dag fantes også på slutten av 90-tallet. Forskjellen er at det i dag er mer å regne som standardutstyr i mange biler. De systemene som er kommet de siste årene går mest på å hjelpe føreren, i tilfelle man gjør noe feil, sier Christensen.

18-åringen pensjoneres

Harstad politistasjon har frem til 31. mai i år vært en del av gamle Midtre Hålogaland politidistrikt. Etter politireformen og overføringen til Troms politidistrikt ser ledelsen i Tromsø at de har fått en eldre bilpark med i sammenslåingen.

– Gamle Midtre Hålogaland politidistrikt har tradisjonelt hatt eldre biler enn Troms politidistrikt, men vi skal nå sørge for at bilene til politiet i Harstad moderniseres, sier leder av fellesoperative tjenester, Morten Pettersen.

Politistasjonssjefen i Harstad forteller at i løpet av høsten skal antall biler reduseres, og de eldste skal fases ut.

Subaruen fra 1999 skal snart få gå av med pensjon.

– Denne brukes i dag mer som en transportbil enn et uniformert kjøretøy. I løpet av året skal den selges, sier politistasjonssjef Morten Hole.