NRK Meny
Normal

Er det bakterier, forurensning eller stammer det fra oppdrettsnæringen?

Det mystiske slimet i Nord-Troms skaper engasjement og diskusjon.

Slim montasje

Bildene har vekt harme, men får vi svar på hva det egentlig er?

Foto: Montasje: NRK/ Roger B. Larsen

Artikkelen om det røde slimet som dekker millioner av kubikkmeter i fjorden utenfor Lyngen og Kvænangen har hittil blitt lest over 100.000 ganger siden den ble publisert søndag kveld.

Enorme mengder av maneter har kommet inn i fjorden, og manetfeltet inneholder et rødfarget slimaktig stoff som sammenlignes med margarin. Beltet har en utstrekning på inntil 200 meter, og har en bredde på mellom 15 og 30 meter.

Men hva er det uforklarlige og rødfargede som får forskerne til å sette forskningsfartøyet «Helmer Hanssen» i retning Nord-Troms?

NRK har fått inn mange forslag fra biologer, laksefiskere og andre engasjerte.

De fleste forslagene antyder at det kan være snakk om en samling cyanobakterier; levende organismer som trives i miljøer som er rike på fosfater, nitrogen og jern (se faktaboks).

Rødt slim i Lyngenfjorden

Men vi har også fått flere andre forslag:

– Jeg tror det henger sammen med siste vinters sildeinvasjon som har ført til overgjødsling.

– Det kan ikke være utelukket at ansamling av så store mengder maneter har sammenheng med utslipp fra oppdrettsnæringen.

– Når slike «røde alger» oppstår i akvarium, tyder det på dårlig havstrøm og forurensning.

– Jeg tror det er gruff fra oppdrettsanleggene.

– Jeg tror det er algevekst fra etterlatenskapene til oppdrettsnæringen. Bruk av avlusningsmidler som tar livet av det marinbiologiske mangfoldet.

– Jeg tror det er rosa fotosyntetiske svovelbakterier.

Manetene er nok Periphylla. Vi sliter med den i fjorder i Nordland.

Kartslim

De røde feltene viser ytre del av Lyngenfjord og ytre del av Kvænangen.

Finner kanskje årsaken

De lærde strides, men førsteamanuensis Roger B. Larsen ved Norges fiskerihøgskole sier det er helt tydelig at det er noe som foregår som dyrelivet i havet ikke klarer å takle.

Når forskningsfartøyet drar ut i fjorden mandag kveld vil en rekke forskere få se med egne øyne hva det er som har samlet seg på havbunnen.

Kanskje kan de da også si noe om årsaken til at det røde slimet har oppstått i så stort omfang.