Normal

– Dette er gjort i vinnings hensikt

Stor tomt i sentrale Tromsø står fortsatt som et åpent sår og nå truer kommunen med bot.

Mellomvegen

Slik ser det ut i Mellomvegen i Tromsø etter at det ifølge kommunen er sprengt ut for mye steinmasse på tomten.

Foto: Turi Enoksen / NRK

Den mye omtalte tvisten om den store utgravde tomten i øvre del av Tromsø sentrum tilspisser seg.

Tromsø kommune vil gi maskinentreprenør Roald Madsen en bot på 80 000 kroner for å ha sprengt ut for mye steinmasse i byggetomten på Mellomvegen i Tromsø.

– Sånn som vi ser det har de sprengt ut betydelig mer masse enn det som var nødvendig for å gjennomføre tiltaket. Også utover tillatelsen som var gitt, sier byggesakssjef i Tromsø kommune, Laila Falck.

Tidligere i år har kommunen også anmeldt utbyggerne for alvorlige brudd på plan- og bygningsloven. Kommunen varslet da at det kunne bli aktuelt med overtredelsesgebyr.

Byggetomt, byggeskandale

Masser raste ut, og grunnen begynte å synke få meter fra husveggen. Etter pålegg fra kommunen ble det satt opp støttepilarer under tomta, og sikringsgjerdet ble flyttet.

Foto: Turi Enoksen / NRK

– En stor belastning for oss

Det skal bygges en fireetasjes boligblokk på Mellomvegen rett ved Tromsø sentrum, men det har vært stans i utbygginga i flere måneder og innenfor gjerdet er det et stort krater i bakken.

Utbyggingen har blitt et lite mareritt for noen av beboerne i området. Etter en tid med graving og sprenging, begynte deler av tomta til Thor-Erik Jensen å synke. Noe raste i tillegg ut i krateret.

– Belastninga er at du er usikker om at dette står trygt, så langt som det er kommet. Vi har ingen forsikringer om at det ikke vil synke og rase mer ned. Det vil det trolig gjøre siden det er ingenting som stopper det, sa Thor-Erik Jensen til NRK i august.

Se Jensen fortelle om livet som nærmeste nabo til krateret nedenfor i denne reportasjen fra 06. august:

Boligeier beskriver arbeid som har foregått på nabotomta, forteller at hans egen tomt begynte å synke.

Jensen og to andre naboer har tidligere gått rettens vei for å forsøke å stanse utbygginga før den kom i gang. De tapte saken.

– Sprengt for nært nabogrensen

– Vi har anslått at det er tatt ut 1000 kubikkmeter for mye. I tillegg har de sprengt for nært inntil nabogrensen og det var det ikke søkt om, sier byggesakssjef i Tromsø kommune, Laila Falck til NRK.

Nå vil kommunen straffe entreprenøren med et overtredelsesgebyr på 80 000 kroner.

– Det er det vi har anslått sanksjonen til å være, og for å være riktig beløp, forteller byggesakssjefen.

– Vi har ikke gjort noe ulovlig

Driftsleder Rune Madsen hos entreprenøren Roald Madsen sier til NRK at de ikke har gjort noe ulovlig.

– Vi har sprengt ut tomten etter tillatelsen vi fikk hos kommunen. Vi skjønner ikke hvordan kommunen har kommet til at vi har tatt ut 1000 kubikk for mye, derfor vil vi ikke betale boten, sier Rune Madsen.

– Vi mener de har sprengt utover tillatelsen, ut fra hvor eiendomsgrensen er. Vi vet hva vi har gitt tillatelse til. Vi mener at dette er forsettlig og gjort i vinnings hensikt ut fra slik som vi ser på saken, sier byggesakssjef Laila Falck.

Hun legger til at hvis entreprenøren ikke betaler boten, går saken til inkasso.

Ny eier vil gå i dialog med kommunen

Firmaet Solligården Eiendomsutvikling AS er ny eier av eiendommen.

– Vi kjøpte en ferdig regulert tom, under forutsetningene om at det skulle være et byggeklart prosjekt. Det er ikke vårt ansvar at tomten ikke er sikret, men vi vil gå i dialog med kommunen om hva som bør skje videre, sier daglig leder og eier, Idar Gabrielsen til NRK.

Han legger til at det ikke er avklart hvilken rolle de har i prosjektet ennå.

Byggetomt på Mellomvegen

Det har vært stans i utbygginga på Mellomvegen i flere måneder.

Foto: Turi Enoksen