NRK Meny
Normal

Enkle rutiner hindrer feilmedisinering

Et prosjekt viser at enkle rutiner og grundige intervjuer med pasientene kan hindre feilmedisinering både i og utenfor sykehus. Nå videreføres pilotprosjektet i hele Nord-Norge.

Margaret Aarag Antonsen og Solveig Gulmælæ

Margaret Aarag Antonsen i Sykehusapotek Nord og avdelingssykepleier Solveig Gulmælæ.

Foto: Kristine Østvold / NRK

Et prosjekt i Helse Nord viser at sykehus med enkle grep kan sikre pasienter mot feilmedisinering. «Samstemtprosjektet» er en del av arbeidet med pasientsikkerhet og har vart i snart tre år.

Faste rutiner og systematiske intervjuer av pasientene om medisinbruk har gitt positive resultater.

Solveig Gulmælæ som er avdelingssykepleier ved hjertemedisinsk sengepost på Universitetssykehuset Nord-Norge, sier de har opplevd prosjektet som positivt.

– Vi har alltid snakket med pasientene når de kommer inn på sykehuset, men nå har vi laget et system der vi kan snakke med pasientene og finne ut hva de spiser og ikke av det som står på det vi kaller en «medisinkurve» som pasientene har med seg fra akuttmottaket, sier Gulmælæ.

Datasystemene snakker ikke sammen

Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø

En tilsynsrapport har avdekket alvorlig svikt i rutinene når det gjelder en del pasienter som blir utskrevet fra UNN.

Foto: NRK

Hva slags medisiner du får på sykehuset, og når du kommer hjem er avgjørende for helsen din. Men problemet i dag er at ingen av datasystemene i helsevesenet snakker sammen.

Det betyr at det fastlegen din vet om ditt medisinbruk, har ikke akuttmottaket, eller avdelingen du legges inn på, tilgang til.

For å unngå feilmedisinering er det derfor viktig at listene over legemidler er samstemte, sier Margaret Aarag Antonsen i Sykehusapotek Nord.

– Det er viktig fordi har vi ikke rett oversikt over legemidlene som pasientene faktisk bruker, er det vanskelig å få god kvalitet i behandlingen vi både gir på sykehuset, i kommunehelsetjenesten og når de kommer hjem.

– Forbedring i kvaliteten

Et tilsyn avdekket store mangler i informasjonen til hjemmetjenesten når pasientene ble skrevet ut fra UNN og visa versa.

Nå får sykehuset gode tilbakemeldinger fra kommunehelsetjenesten.

– De ser at det er en forbedring i kvaliteten og på hvordan legemiddel-listene ser ut når de kommer ut. De er mer oversiktlig og ryddige, som gjør det enklere for dem som tar imot pasientene i kommunehelsetjenesten, sier Antonsen til NRK.