NRK Meny

Enighet om skytefelt

Forsvaret og de 22 grunneierne er blitt enige om rettigheter til bruk av Setermoen skyte- og øvingsfelt. Etter fire år med forhandlinger er avtalen klar. Avtalen omfatter både grunneiers og Forsvarets rettigheter. Den regulerer også Forsvarets bruk av området under elgjakta. Grunneierne får også over fire millioner kroner i erstatning fra Forsvaret for rettighetservervet.