Enige om lokalisering av bomselskap

De nordnorske fylkeskommunene er enige om at det nye nordnorske bompengeselskapet skal lokaliseres i Narvik. Fylkestinget i Troms fattet i juni nødvendige vedtak som gir fylkesrådet myndighet til å gjennomføre prosessen med Nordland og Finnmark. – Som fylkesråd for samferdsel i Troms er jeg godt fornøyd med at vi er enige om både etablering og lokalisering i Narvik, midt i landsdelen, sier Ivar B. Prestbakmo.