Enig om norsk – russisk kvoteavtale

Norge og Russland er blitt enige om en ny kvoteavtale for 2018. Den totale torskekvoten for neste år ble satt til 775.000 tonn, og fordeles mellom Norge, Russland og tredjeland. Kvoter på hyse, lodde, blåkveite og snabeluer, samt forbedrede vilkår for gjennomføring av fiskeriforskningstokt i hverandres soner ble også vedtatt. Avtalen ble signert i Kazan i Russland torsdag, melder NTB.