Enig om duodjiavtale

Sametinget og duodjiorganisasjonene Sámiid Duodji og Duojáriid ealáhussearvi, som forhandler om næringsavtalen for duodji, har kommet fram til en felles avtale. Avtalen for 2015 har en ramme på 8,1 millioner kroner. – Jeg er veldig glad for at vi relativt raskt kom til enighet. Målet er å utvikle duodji som næring med økt lønnsomhet og omsetning av egenproduserte varer. Her sikres duodjiutøverne økonomisk forutsigbarhet, forteller sametingsråd Silje Karine Muotka..