NRK Meny

Endringer for Svalbard-kirke


Kulturdepartementet foreslår at kirka på Svalbard ikke lenger skal få et øremerket tilskudd over statsbudsjettet. Driften bør innlegges i budsjettet til den norske kirke. Sokneprest Leif Magne Helgesen i Longyearbyen går imot å fjerne dagens ordning med øremerking. Det samme gjør lederen for de norske biskopene, Helga Haugland Byfuglien, skriver Vårt Land.