Endelig har de bestemt seg: – Her skal nye E8 ligge

Det har tatt cirka 30 år å avgjøre, men i dag kunne Kommunal- og moderniseringsdepartementet presentere hvor E8 gjennom Ramfjord skal ligge.

I Ramfjord

3.-kandidat for Tromsø Venstre Kine Bergheim (til venstre), ordførerkandidat for Høyre Kristian Støback Wilhelmsen, fungerende ordfører Anni Skogman, byrådsleder Øyvind Hilmarsen, byråd for byutvikling Britt-Hege Alvarstein og statssekretær Per-Willy Amundsen presenterte Kommunal- og moderniseringsdepartementets avgjørelse.

Foto: Henriette Leine Wangen / NRK

Østre alternativ

Slik er et av forslagene til den østre traseen for E8 gjennom Ramfjord.

Foto: Kart: Tromsø kommune

Prosessen med å få på plass en ny trasé for E8 gjennom Ramfjord har pågått i omtrent 30 år. I 2008 vedtok Tromsø kommune å legge den nye traseen på vestsiden av fjorden. Et vedtak som ble omgjort etter valget i 2012.

Siden den gang har prosessen gått frem og tilbake mellom regjeringen og kommunen. Til slutt var det Kommunal- og moderniseringsdepartementet som skulle ta en avgjørelse.

Torsdag avslørte departementet at de har besluttet å legge veien på østsiden av fjorden.

– Hvor E8 inn mot Tromsø skal gå har vært diskutert i 30 år. Nå var det på tide å fatte en beslutning. Vi har valgt østre trase fordi den er valgt lokalt, og vi mener lokaldemokratiet har gjort gode vurderinger i denne saken, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner til NRK.

– Vi mener også at dette er en god løsning som skaper muligheter for de fremtidige veiløsningene i regionen.

Mange innsigelser

Det har kommet flere innsigelser til forslaget de nye traseene på østsiden av fjorden. Sanner sier at de vil ta hensyn til innsigelsene i det videre arbeidet.

– Saken er grundig behandlet i departementet og alle interesser er hørt. Mulighetene for eventuelle avbøtende tiltak av hensyn til miljøinteressene i området bør vurderes i forbindelse med utarbeiding av etterfølgende reguleringsplan, sier Sanner.

Hvordan er prosessen videre nå, da?

– Når byggearbeidet starter kan jeg ikke si noe om. Nå er det opp til kommune å utføre planarbeidet for traseen, så må da planene komme inn i de økonomiske prioriteringene og nasjonal transportplan.

Finansieringen har også vært et omdiskutert tema i sagaen om E8, da spesielt spørsmålet om bompengefinansiering.

– Det spørsmålet er ikke på mitt bord. Min oppgave var å fatte en beslutning om trasévalg, og det har vi nå gjort, sier Jan Tore Sanner.