NRK Meny
Normal

Én av tre vakter ledige: – Mangelen på sykepleiere en fare for pasientsikkerheten

En kartlegging Norsk Sykepleierforbund har gjort viser at hver tredje sykepleiervakt i kommunene i Troms ikke er besatt.

rullestol eldre

Kommunene må friste med bedre vilkår for å trekke til seg nyutdannede sykepleierne, mener Norsk Sykepleierforbund.

Foto: Marita Andersen / NRK

Eli Gunnhild By

Leder i Norsk Sykepleierforbund, Eli Gunhild By.

Foto: Norsk sykepleierforbund

– Det er mangel på både sykepleiere og spesialsykepleiere. Det er mange unge som sier de ikke ønsker å jobbe på sykehjem og i hjemmesykepleien, sier leder i Norsk Sykepleierforbund, Eli Gunhild By, til NRK.

Med samhandlingsreformen overføres pasientene tidligere fra sykehusene til kommunene enn før, og derfor har kommunene fått ansvar for flere syke pasienter enn tidligere.

Det er noen av grunnen til at stadig flere velger bort stillinger i kommunen, sier By.

– De snakker om det store ansvaret de får ut i kommunen. Pasientene er blitt dårligere, og derfor er det nå viktig at vi gjør tiltak slik at spesielt de unge nyutdannede sykepleierne får lyst til å jobbe i kommunehelsetjenesten, sier hun.

En fare for pasientsikkerheten

En kartlegging gjort av forbundet i 12 kommuner i Troms over to vanlige driftsuker viser at hver tredje sykepleiervakt i snitt var ubesatt.

Hanne Marit Bergland

Leder for Norsk Sykepleierforbund i Troms, Hanne Marit Bergland.

Foto: Marita Andersen / NRK

– I situasjoner der du har lav sykepleierdekning i utgangspunktet, og du får enda færre sykepleiere, er det en fare for pasientsikkerheten, totalt, sier leder for Norsk Sykepleierforbund i Troms, Hanne Marit Bergland til NRK.

– Når det gjelder sykehjem hadde alle vi kartla avvik. Det vil si at det er mangler fra 10 prosent og opp til 59 prosent i de verste kommunene, sier hun.

Se video fra Lyngstunet helse- og omsorgssenter:


Flere kommuner sliter med å fylle opp vaktene med sykepleiere. Det er svært alvorlig, sier lederen i Norsk Sykepleierforbund i Troms, En kartlegging, som ikke er offentliggjort tidligere - viser at hver tredje vakt som sykepleier i kommunene i Troms ikke var besatt.

– Sykepleiemangelen er global

– Frykter du at mangelen på sykepleiere kan føre til at det begås feil som får følge for pasientene?

– Vi har hele tiden vært opptatt av at vi skal ha god og riktig bemanning. Vi skal ha helsearbeidere ute i kommunen som tilfredsstiller at de pasientene som ligger der nå er dårligere enn de har vært tidligere, sier Eli Gunhild By.

– Sykepleiermangelen er global, så her må vi finne på smarte og lure løsninger nettopp for å løse utfordringene i Norge, sier hun.

Tar situasjonen på alvor

Kommunene må gi bedre lønns- og arbeidsvilkår for unge sykepleiere for å få de til å ta jobb i kommunen, er noen av forslagene til Norsk Sykepleierforbund.

sølvi jensen, lyngen ordfører

Ordfører i Lyngen, Sølvi Jensen.

Foto: Marita Andersen / NRK

Ordfører i Lyngen, Sølvi Jensen, innrømmer at kommunene må bli dyktigere på å skaffe fagfolk, for å kunne ta seg av dem som trenger det.

– Kommunen tar situasjonen på alvor. I små distriktskommuner som Lyngen har vi en eldre befolkning enn i byene, så vi får en ekstra utfordring i forhold til sykepleiemangelen, sier Jensen til NRK.