En av fire lærere jobber i andre yrker

Hver fjerde person med lærerutdanning jobber i andre yrker, viser statistikken. 37 prosent av mannlige og 31 prosent av de kvinnelige lærere som startet i yrket i 2006 har sluttet.

Videoundervisning på Dombås

Hele 30 000 lærere jobber utenfor læreryrket.

Foto: Even Lusæter / NRK

– Det er nok sammensatt, men arbeidsvilkårene som lærerne møter når de kommer i skolen er avgjørende for om de velger å fortsette. Hvordan arbeidstiden er, hvordan lønnen og de øvrige arbeidsforholdene er, sier leder av Utdanningsforbundet i Troms, Thomas Nordgård.

Han anslår at antall lærerutdannede utenfor læreryrket er rundt 30 000, og mener det burde forskes mer på hvorfor lærerne slutter.

Forbundet har 175000 lærere som medlemmer på landsbasis, 5400 i Troms.

– En utfordring

Nyslått minister for forskning og høyere utdanning, Iselin Nybø sier dette er de utfordringene man har og at det selvfølgelig er et ønske om å beholde lærerne i skolen. Hun gir uttrykk for at var hun ikke er fornøyd med at så mange lærere forsvinner ut av klasserommet.

– Vi har en utfordring, og spesielt i nord har man en utfordring med å få nok lærere, sier hun.

Forsknings- og høyere utdanningsminister, Iselin Nybø.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø sier det er en stor utfordring å få nok lærere.

Foto: Øystein Antonsen / NRK

LES OGSÅ:

Ønsker dialog

Utdanningsforbundet og Thomas Nordgård mener lærerutdanninga i Tromsø ikke tar dem med på råd om innholdet i utdanninga.

– Vi skulle gjerne hatt en bedre dialog med universitet i Tromsø i forhold til hvordan innholdet i lærerutdanningen er og hvordan den organiseres. Vi prøver, men det er ikke så lett å få det til, sier han.

Thomas Norgård

Leder av Utdanningsforbundet i Troms, Thomas Nordgård, mener det burde forskes mer på hvorfor lærerne slutter.

Foto: Petter Strøm / NRK

Wenche Jakobsen, prorektor ved Universitet i Tromsø sier universitet primært har samarbeid med skoleeier, men at de er åpen for innspill.

– Jeg tror vi skal ta imot den bistanden vi kan få når det gjelder å utvikle utdanningene våre og ikke minst lærerutdanninga.

– Må ha handterbar arbeidshverdag

Thomas Nordgård mener arbeidsvilkårene er avgjørende for om lærerne vil fortsette i yrket. Han er klar på hva som burde endres;

– Man må få en arbeidshverdag som er handterbar, og unngå at man må undervise i fag som man ikke har utdannelse i. Hvis fagbredden blir for smal så blir det vanskelig å sette sammen lærerstillinger som passer til de nyutdannede, sier Nordgård.