En av disse blir HT-sjef

En skuespiller, en scenograf og en teatersjef er med i finalerunden.

Disse er kandidater til HT-jobben i Tromsø

Den nye sjefen ved Hålogaland Teater blir enten skuespiller Ketil Høegh, scenograf Gjermund Andresen eller en teatersjef fra Oslo. Etter det NRK kjenner til, er det disse tre som har vært med i finalerunden av intervjuer.

HTs styreleder Renate Larsen ønsker ikke å kommentere NRKs opplysninger.

– Jeg kan ikke kommentere kandidatene som er med, da dette er konfidensielt, sier Renate Larsen til NRK.

Skuespilleren

Ketil Høegh er ansatt ved Hålogaland Teater i Tromsø. Han gikk ut fra Teaterhøgskolen i 1982 og har senere jobbet ved både Rogaland teater og Nordland teater. Siden 1991 har han vært skuespiller ved HT.

Høegh ønsker ikke å kommentere saken overfor NRK.

Scenografen

Gjermund Andresen er utdannet ved Liverpool Institute for Performing Arts i England. Han har vært involvert i mer enn 50 teaterproduksjoner som scenograf og kostymedesigner. Blant oppdragsgiverne finner vi blant annet Hålogaland Teater, Det Norske Teatret, Trøndelag Teater og Oslo Nye.

Andresen ønsker ikke å kommentere saken overfor NRK.

Teatersjefen

Den siste kandidaten er en mangeårig teatersjef bosatt i Oslo. Vedkommende stod ikke på den opprinnelige søkerlista, og er kommet inn i prosessen på et senere tidspunkt. Vedkommende har fått innvilget konfidensiell behandling av søknaden.

Totalt hadde 15 personer søkt jobben som teatersjef. To av kandidatene har senere trukket sine søknader.

Ansettelsesutvalget skal ha innstillingen klar til styremøtet i Hålogaland Teater den femte november.

– Vi håper på en tilsetting iløpet av november, sier styreleder Renate Larsen til NRK.