Elever ut i streik

6. juni vil 2500 elever i den videregående skolen i Finnmark gå ut i streik.

 

Bakgrunnen er at fylkeskommunen har besluttet å innskrenke tilbudet om skoleskyss.

Elever må nå bo seks kilometer unna skolen for å få skyss, mot fire kilometer tidligere.

Og leder i Elevorganisasjonen i Finnmark, Eilert Johansen, forteller at de er kampklare.