Elever i Finnmark øker mest

Elever i Finnmark har økt karaktersnittet sitt mest i landet med 0,9 grunnskolepoeng, siden i fjor. Nasjonalt har årets avgangselever litt bedre karakterer enn fjorårets kull, viser årets karakterstatistikk fra grunnskolen som Utdanningsdirektoratet viser til. Økningen er på 0,4 prosent fra i fjor. En økning på 0,4 grunnskolepoeng tilsvarer en økning i karaktersnittet fra 4,08 til 4,12.