NRK Meny
Normal

Elendig vei er erstatning når E6 ved Nordnes er stengt

– Vi har gitt opp å få veien forbedret, sier daglig leder Geir Hamnvik ved Haplast AS på Furuflaten i Lyngen. Han sukker oppgitt når han hører ordet "fylkesvei 868" nevnt. – Den er ganske enkelte forferdelig, sier han.

Fylkesvei 868

Dette er hovedferdselsåra til Nord-Troms og Finnmark når E6 ved Nordnes er stengt. Dype hjulspor og telehiv preger fylkesvei 868.

Foto: Hugo Reitan / Privat

Nok en klage på vei, men denne gang er det ikke bare vårløsning som er problemet.

Det er fylkesvei 868 langs Lyngenfjorden som er i elendig forfatning. Veien er også hovedferdselsåre for trafikk nordover til Nord-Troms og Finnmark når E6 er stengt ved Nordnes. I løpet av vinteren skjer dette mange ganger på grunn av ras eller rasfare.

Veien fra Oteren til Lyngseidet på vestsiden av Lyngenfjorden har i flere år vært dårlig og industrien på Furuflaten har lenge klaget over veien.

Nå reagerer også både Storfjord kommune og Torghatten Buss. De har skrevet til Statens veivesen og bedt om en snarlig utbedring av veien.

Fylkesvei 868 i Storfjord

Fylkesveien er full av telehiv som gjør tungtransport vanskelig

Foto: Hugo Reitan / Privat

– Veien er direkte trafikkfarlig for både tung og lett trafikk, skriver driftsleder i Storfjord kommune Joakim Stensrud Nilsen om fylkesveien.

Også Torghatten buss har sendt en klage til Statens veivesen og Troms fylkeskommune om standarden på veien.

Rune Hansen

Den dårlige veien påvirker arbeidsdagen til bussjåførene, skriver avdelingsleder i Torghatten Buss til Statens veivesen

Foto: Privat

– Veien påvirker arbeidsdagen negativt for sjåførene og vil på sikt gå ut over sjåførenes helse og arbeidsmiljø, skriver avdelingsleder Rune Hansen til Statens veivesen.

Han ber på vegne av busselskapet og sjåførene at veien rustes opp snarest.

Industrien på Furuflaten klager

Og han får støtte fra blant annet industrien på Furuflaten.

Daglig leder Geir Hamnvik ved Haplast AS er oppgitt. Hver dag har bedriften store trailere som kommer inn med råvarer eller frakter store plastrør ut fra Furuflaten, der plastprodusenten har sin fabrikk.

– Alle som kommer kjørende her klager og er helt oppgitt. Men det er ingen som hører oss, så vi har nærest gitt opp.

På andre siden av bygda ligger Pollfjelltunellen som hver vinter er stengt fordi det går ras over tunellåpningen. Da kommer ikke arbeiderne som jobber i industrien på Furuflaten og som bor lengre ute i Lyngen seg på jobb.

– Det er ikke enkelt å drive næringslivsvirksomhet her i bygda, sier Hamnvik.

Industriområdet på Furuflaten

Den dårlige fylkesveien berører industrien på Furuflaten som har mange store trailere som kjører til og fra bedriftene hver dag

Foto: Laila Lanes/NRK

Mye tungtrafikk har gjort veien verre

Avdelingsleder Hansen i Torghatten Buss sier at veien har hatt dårlig standard i flere år med dype spor og telehiv.

« I løpet av de to siste årene har dette forverret seg betraktelig», skriver han til veivesenet.

Torghatten buss setter dette i sammenheng med økt tungtransport i forbindelse med at det ble fraktet masser til å fylle ut etter raset ved Solhov på Lyngseidet og ved utbedringen av Pollfjelltunnellen.

I e-posten skriver Hansen:

«Vi har tre busser som trafikkerer denne strekningen 4 ganger daglig i rutegående transport for Troms Fylkestrafikk FKF, og sjåførene her melder nå om svært dårlige kjøreforhold. Vi kan videre merke dette på vedlikeholdet av vognene som kan synes å ha unormal høy slitasje på hjuloppheng og fjæringssystemer. Det at veien er så ujevn påvirker arbeidsdagen negativt for sjåførene og vil på sikt gi seg utslag i det helsemessige og på arbeidsmiljøet. Komforten for de reisende oppleves også som negativ på grunn av dette. Vi ber derfor om at strekningen prioriteres i forbindelse med planlagt asfaltering og utbedring».

Fort gjort å rulle ned i grøfta

Hugo Reitan

Bussjåfør Hugo Reitan sier det er en stor utfordring å kjøre på den humpete og sporete veien

Foto: Privat

Hugo Reitan har kjørt skolebuss på denne veien i sju år. Han kjører hver dag 55 elever, som sitter i bussen 45 min hver vei.

– I utgangspunktet er dette en smal og svingete vei med en bredde på 5,5 meter. Møter man et stort kjøretøy så må en finne en avkjørsel og vente på den andre. Det er også mye hjulspor og telehiv på veien, sier han.

Han bekrefter at veien er blitt adskillig verre de to siste årene.

– Nå er veien helt kjørt ned til fundamentet. Man kan ikke slappe av når man kjører, vi må hele tiden bremse ned og passe oss for telehivene. Vi som er vant vet hvor vi skal bremse ned, men det er mange som ikke er vant til alle dumpene.

Hugo Reitan er ute på veien når NRK snakker med han.

– Akkurat her jeg står nå ser jeg spor etter en trailer som har vært utafor hvitstripa, han har berget seg på hengende håret. Ruller han her så ruller han ned i fjæra, forteller han.

Han forstår ikke at ikke veien ble utvidet de tok ut masser fra Pollfjelltunellen.

– Veien er så smal, man ender fort i grøfta. Jeg er glad for at jeg bare har tre år igjen å kjøre før jeg pensjoneres. Hadde jeg vært 40 år hadde jeg funnet meg noe annet å gjøre, sier han

Fylkesvei 868, Steindalen i Storfjord

- Her er veien bare 4,5 meter bred på grunn av telefonstolpen som står tett inntil veien, sier bussjåfør Hugo Reitan

Han forteller at de er tre fra Torghatten Buss som kjører denne strekningen. De andre sjåførene har bedt han om å ta opp saken.

Men det var da Reitan hørte om asfalteringsprogrammet for Troms fylke at han for alvor reagerte.

– På de sju årene jeg har kjørt er det en strekning på noen hundre meter som har fått asfalt. Der var veien i ferd med å gå i oppløsning. Nå skal de asfaltere den beste biten på hele strekningen, biten fra Oksvik skole til Lyngseidet. De burde asfaltert på de verste plassene, sier han.