Eldre får psykologhjelp: – Stort behov, som hittil har blitt løst med medisiner

Psykologstudenter avdekket et stort behov for psykologhjelp blant eldre på sykehjem. Nå tar Tromsø kommune tak.

Gammel kvinne på sykehjem

Nå får sykehjem i Tromsø kommune egen psykolog som skal hjelpe de eldre. Illustrasjonsfoto.

Foto: Frank May / NTB scanpix

– Det er et stort behov, som hittil og i stor grad, har blitt løst med medisiner for de eldre som bor på sykehjem. Det vil vi gjøre noe med, sier byråd for helse og omsorg, Gunhild Johansen.

Tromsø kommune blir dermed en av få kommuner som ansetter egen psykolog for dem som bor på sykehjem.

Johansen viser til at eldre er overrepresentert når det gjelder å ha lettere psykiske lidelser. Mens de er underrepresentert når det gjelder å få tilbud om psykologhjelp.

Studenter avdekket behovet

I 10 år har Tromsø kommune i samarbeid med Universitetet i Tromsø hatt et samarbeid der psykologstudenter har hatt praksis i sykehjem.

Byråd for helse og omsorg, Gunhild Johansen

– Det viser seg at mange eldre trenger psykologhjelp, sier byråd for helse og omsorg, Gunhild Johansen.

Foto: Marius Fiskum / Tromsø kommune

– Vi har faktisk hatt 64 psykologstudenter, og gjennom denne ordningen er det avdekket et stort behov for psykologtjenester i sykehjemmene.

Kommunen har fått penger fra Helsedirektoratet for å starte opp prosjektet og høste erfaringer de kan dele med andre kommuner etter hvert.

Mange trenger å snakke med noen om tilværelsen på et sykehjem.

Byråd for helse og omsorg, Gunhild Johansen

– Viktig for pårørende

Gunhild Johansen mener dette kommer til å bli et spennende prosjekt ikke bare for Tromsø, men for resten av "eldrenorge". Hun mener det er mange eldre som trenger samtaleterapi.

– Mange har behov for samtaleterapi, de trenger å snakke med noen om tilværelsen på et sykehjem. Det er ikke bestandig det er like lett for de eldre. Vi ønsker også at det skal være et tilbud til de pårørende som har behov for å snakke om hvordan det er å ha et familiemedlem på sykehjem.

– Endelig

I løpet av våren skal psykologen være på plass på Sør-Tromsøya sykehjem. Der har Johan Robertsen vært leder i 10 år nå. Han har ventet lenge på en slik tjeneste.

Johan Robertsen

– Vi må se hele mennesket, og hjelpe også når det dreier seg om psyken, sier enhetsleder på Sør-Tromsøya sykehjem, Johan Robertsen.

Foto: Turi Enoksen / NRK

– Jeg har jobbet innenfor eldreomsorg siden 1981 og sett at samfunnet har utviklet seg, men eldreomsorgen har ikke gått i samme takt. Før kom de eldre med kofferten i hånda og spurte hvor de skal være, i dag kommer de kjørende inn i sykebil og vet ikke hvor de er. De er med andre ord langt sykere og det krever mye av omsorgen – også på det psykiske planet.

Robertsen forteller at det er vanskelig å få innpass i spesialisthelsetjenesten når deres beboere blir psykisk syke.

– Vi har vært med på mange gjennombruddsprosjekter. Dette prosjektet er veldig interessant for oss også. Vi trenger økt kompetanse også på dette området, sier Robertsen.