Eldre befolkning i Porsanger

Befolkningen i Porsanger har de siste ti årene endra seg fra å være en kommune med en ung befolking til å ha innbyggere eldre enn gjennomsnittet i Norge. Samtidig bor stadig flere i sentrum av kommunen, viser en statistikk hos Statistisk sentralbyrå. Størst endring er det på Porsangmoen, der også Forsvaret har redusert sin aktivitet betydelig.