El-sjarken «Karoline» nominert til innovasjonspris

Eier Bent Gabrielsen i Vannvåg på Vannøy er glad for at verdens første el-sjark har fått denne nominasjonen. Han mener dette er framtida for norsk fiskerinæring, og håper at det blir satt mer fokus på teknologien.

El-sjarken Karoline

El-sjarken «Karoline» ved kai i Trondheim.

Foto: privat

Han har, etter snart ett års drift, gode erfaringer med nyvinningen.

– Vi har ikke hatt driftsstans på grunn av den nye teknologien, vi har bare hatt små justeringer som ikke har påvirket fiskeriet i det hele tatt, sier han.

Verdens første el-sjark, eller hybrid-sjarken som den egentlig er fordi den går på strøm og diesel, fikk stor oppmerksom i fjor da kom nordover fra Trondheim der den er produsert.

Blant annet ble den brukt under valgkampen, den gang fiskeriminister Elisabeth Aspaker sa da at dette er framtida.

Bent Gabrielsen

Bent Gabrielsen ombord i el-sjarken «Karoline».

Foto: Selfa

En risikabel satsing

Det er selskapet Selfa Arctic som har utviklet og produsert båten, også kalt "kystfiskernes Tesla". Selskapet hadde store problemer med å få finansiert prosjektet, sier daglig leder og el-sjarkansvarlig Erik Ianssen til Fiskeribladet/Fiskaren.

For Gabrielsen er det interessant å være med på et slikt forskningsprosjekt.

– Jeg syns det er artig, jeg liker å utvikle både næringa og teknologien så man går framover og ikke bakover, sier han.

Han føler også han var med og tok en risiko da han kjøpte båten, som egentlig er en pilot, som han sier:

– Det kunne vært en risiko med at systemet ikke fungerte.

Tre års forskningsprosjekt

Nå mener han at han har vært mindre plaget med denne båten enn mange har hatt med en ordinær fiskesjark i begynnerfasen.

Han har lite arbeid i forbindelse med det tre års lange forskningsprosjektet. Han må skrive opp hvor mye drivstoff han fyller og en del andre ting, men for det meste sendes forskningsdata om hvordan båten fungerer via en datamaskin.

– Hvordan er den nye båtens driftsutgifter?

– Det er en vesentlig besparelse på drivstoff, uten at jeg skal gå inn på tall foreløpig fordi vi er i et forskningsprosjekt over tre år, sier Gabrielsen.

Men den viktigste forskjellen er arbeidsmiljøet når han skal hale bruk, sier han.

– Det er veldig behagelig fordi dieselmotoren ikke står og bråker i bakgrunnen.

Karoline - batteriene

El-sjarken drives av batterier i tillegg til en dieselmotor.

Foto: privat

Han mener at dette er framtida.

– Man kan mene hva man mene vil om det å gå over fra fossilt brennstoff til fornybar energi, men en eller annen gang i framtida så er vi fri for det fossile brennstoffet eller så har vi så lite av det at det blir for dyrt.

Han mener at det da må være en alternativ teknologi som er rede for et alternativ og tror at også fiskebåter det i framtida vil være drevet av andre typer drivstoff som hydrogen.