Ekteskap med Troms?

Finnmark fylkeskommune skal utrede konsekvensene av en eventuell sammenslåing med Troms. Finnmark vedtok i juni at det skulle føres samtaler med Troms og Nordland om en sammenslåing av fylkene. Finnmark fylkeskommune skal nå gjennomføre en egen utredning av en sammenslåing med Troms. Fylkestinget i Finnmark vil behandle utredningen i desember 2016. (NTB)