Ekstra tilskudd til HT

Kulturdepartementet gir 225 000 kroner i såkalt gaveforsterkning til Hålogaland Teater og Midt-Troms Museum. Dette er en ordning der institusjoner som har fått private gaver, kan søke om ekstra tilskudd fra staten. – Dette er dugnad mellom det offentlige og private på sitt beste, sier stortingsrepresentant fra Troms Øyvind Korsberg.