Avfallsselskap fikk innlevert 1 kilo sprengstoff

Alle nødetater rykket ut da et avfallsselskap fikk innlevert et kilo sprengstoff onsdag. Sprengstoffet er nå forsvarlig sikret.

Hålogaland Ressursselskap

Ved 11-tiden onsdag var situasjonen ved avfallsanlegget avklart.

Foto: Nils Mehren / NRK

Onsdag morgen fikk politiet melding fra Hålogaland ressursselskap om at de hadde fått et stoff som kalles pikrinsyre. Et stoff som er et høyt eksplosivt sprengstoff.

Alle nødetatene rykket ut til avfallsselskapet, og laget en sikkerhetssone rundt sprengstoffet. Politiet tok raskt kontakt med direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), som igjen kontaktet firmaet Eksplosivteknikk som er eksperter på området.

Avdelingsleder i Hålogaland ressursselskap, Terje Ørnsund, sier varsling til nødetater og DSB gikk etter planen.

– Vi var usikre på innholdet og gjorde det vi skal når slike situasjoner oppstår. Området ble raskt avsperret. Nå er stoffet lagret i en sikker kjeller i påvente av at en ekspert skal destruere det på mandag, sier han til NRK.

VIDEO: Se reportasje

HRS i Harstad

Foto: Nils Mehren, NRK.

– Kan være svært eksplosivt

Kort tid etter at alarmen gikk kom beskjeden om at det ikke var noen eksplosjonsfare på anlegget.

Sprengstoffet kan være ustabilt hvis det krystalliseres, altså at det blir tørt eller om det er gammelt.

– Da er det svært eksplosivt. DSB mener at det ikke er noen fare slik som selskapet har håndtert situasjonen. Derfor blir det ikke evakuering, sa operasjonsleder Karl Erik Thomassen ved Midtre Hålogaland politidistrikt.

Vet ikke hvem som leverte sprengstoffet

Politiet vet foreløpig ikke hvem som leverte det farlige sprengstoffet til Hålogaland ressursselskap.

– Sprengstoffet dukket opp sammen med andre typer avfall. Dette blir til vanlig brukt i laboratorium og i forskningssammenhenger. Ekspertisen kan muligens finne mer ut av hvor det kommer fra, av å lese av selve emballasjen, sier Thomassen til NRK.