Eiendomsskatten må økes!

- Dette vil være tidens løftebrudd fra Tromsøs politikere og er uakseptabelt, sier Høyres Øyvind Hilmarsen.

Gøril Bertheussen
Foto: Turi Enoksen / NRK

Rådmannen i Tromsø foreslår en kraftig økning i eiendomsskatten.

Det går fram av økonomiplanen for Tromsø kommune fra 2008-2011.

Rådmann Gøril Bertheussen mener dette er nødvendig for å få til et budsjett med store investeringer og høy aktivitet på driftssiden.

- Vi er nødt til å øke eindomsskatten dersom vi skal kunne gi Tromsøs befolkning et godt tjenestetilbud, sier Bertheussen.

 Må betale regninga

For at kommuneøkonomien skal være i balanse må eiendomsskatten økes med 0.5 promille i 2008 og ytterlige 0.5 promille i 2009

Dette innebærer at en gjennomsnittlig husstand i Tromsø vil få mellom 400 og 900 kroner mer i eiendomsskatt per år - tilsammen kan det altså bli en økning på 1800 kroner per husstand fra 2009.

I tillegg blir det foreslått at de kommunale renovasjonsutgiftene i Tromsø økes med over 21 prosent fra årsskiftet.

Politisk løftebrudd

Det er duket for stor politisk strid omkring forslaget fra rådmann, som bryter med et av valgløftene til det politiske flertallet.

Tromsø-alliansen, Ap, SV, Venstre og Sp skriver i sin samarbeidsavtale:

"Det er et mål at eiendomsskatten skal reduseres"

 Ordfører Arild Hausberg (Ap) vil nå ikke love at eiendomsskatten ikke økes, men innrømmer at de står foran en vanskelig jobb.

- Nå skal vi bruke en måned på å arbeide fram et politisk budsjettforslag, og så får vi se hva som kommer ut av det, sier Hausberg.

Høyres Øyvind Hilmarsen er overrasket over forslaget. Han ønsker ikke å være med på å vedta noe som blir så dyrt for Tromsøs innbyggere.

- Dette er uakseptabelt. Alle politikerne har lovd at eiendomsskatten ikke skulle økes, og vi har til og med sagt at den skulle kuttes. Dette vil være tidenes løftebrudd, og  blir neppe vedtatt, sier Hilmarsen.

Mye til skoler og barnehager

Tromsø kommune står foran store investeringer også i kommende periode, og skal blant annet bruke mye penger på skoler og barnehager.

*Tromstun og Sommerlyst og Gyllenborg skoler skal totalrenoveres. Tromstun vil koste 215 millioner kroenr

*Det skal bygges nye fire nye barnehager: Elvestrand, Gyldenvang, Hamna og Kaldfjord.

Rådmannen foreslår at prisen på SFO ikke skal økes, og vil fortsatt sette av penger til frukt og grønt i ungdomsskolene.

Det skal også foretas store investeringer i pleie- og omsorg:

 

 

Presset økonomi

Nord-Norges største by en meget anstrengt økonomi, med en lånegjeld på over 4 milliarder kroner.

Det gjør kommunen svært sårbar overfor eventuelle renteøkninger.

I tillegg er det knyttet stor usikkerhet til økte lønns- og pensjonsutgifter.

- Økte utgifter til lønn og pensjon forutsetter vi at staten dekker inn, sier Gøril Berthussen. 

Ettersom den totale økningen fram til 2009 er foreslått til en promille vil dette innebære at en gjennomsnittlig huseier må belage seg på å betale opp til kr. 1800 i ekstra eiendomsskatt for 2009 skulle rådmannens plan bli vedtatt.