Vil ha egen videregåendelinje for svake elever

Halvparten av elevene i Finnmark fullfører ikke videregående skole. Nå foreslås det en egen linje på videregående for svake elever.

Eksamen

Fylkesråd for opplæring ønsker at det skal opprettes egen linje for svake elever.

Foto: Sigurdsøn, Bjørn, Bjørn Sigurdsøn / SCANPIX

Fylkesråden for opplæring i Finnmark, Lisbeth Isaksen vil få ned det høye frafallet på videregående skoler i Finnmark.

Styrke inngangen

Lisbeth Isaksen

Fylkesråd Lisbeth Isaksen vil se flere av finnmarksungdommen avslutte videregående.

Foto: Jørn Losvar/FFK

For å få det til ønsker fylkesråden å opprette en egen linje for skolesvake elever.

– For å styrke inngangen til videregående skole ønsker vi å opprette et første år som består av lærling, teori og praksis, sier Isaksen.

Halvparten slutter

En fersk landsdekkende undersøkelse viser at 70 prosent av elevene fullfører og består videregående opplæring innen fem år.

Mens i Finnmark slutter halvparten av elevene før de er ferdige med den videregående utdanningen.

Fylkesråd Lisbeth Isaksen mener en egen linje vil kunne hjelpe flere.

– Gjennom denne linja skal man kan få prøv ut ulike varianter for så å bestemme seg for hva man vil ta av videre utdanningsløp.