NRK Meny
Normal

E8 blir en halv milliard dyrere

En ny skredrapport vil gjøre byggingen av ny innfartsvei til Tromsø opp mot en halv milliard kroner dyrere enn først beregna.

Rassikring i Sørbotn
Foto: Jan Otto Larsen

Statens vegvesen har laget en ny rapport om tiltak som må gjøres for å sikre E8 i Ramfjord mot ras, og gjøre den tryggere.

Stein Johansen

Steinar Johansen, prosjektleder i Statens vegvesen.

Foto: Lars Egil Mogård

– I kortform viser utredninga at vi må bygge en kilometer mer i rasoverbygg enn vi egentlig hadde tenkt i 2007. Det skyldes at kravene for skredsikring er blitt strengere, man er mer oppmerksom på det. Nå er kravet at man skal sikre mot 100-årsskred. Før var det 20-årsskred, sier prosjektsjef Stein Johansen.

En tilfredsstillende rassikring i Ramfjorden vil koste flere hundre millioner kroner ekstra. Denne summen blir en del av regnestykket dersom Stortinget går inn for dette prosjektet i Tromsø.

– Vi har ikke regnet nøyaktig på det enda, rapporten er fersk, men en plass mellom 300 og 500 millioner ekstra, sier Johansen.

Lang prosess

Veistrekningen har vært en verkebyll for lokale og nasjonale politikere. Prosessen med en ny strekning startet i 1988.

I 2008 vedtok Tromsø kommune å bygge ny trasé i Ramfjord. Forslaget, som innebærer ei bru over Ramfjorden, var anbefalt av Statens vegvesen og skulle gå på vestsiden av fjorden.

I 2012 gjorde kommunestyret i Tromsø om på avtalen. De ville heller gå for en trasé på østsiden, med tunnel gjennom Fagerfjell.

Like før valget i 2013 bestemte daværende regjering seg for å ta over prosessen, og satse på den vestlige traseen.

I mars ga samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen prosjektet tilbake til Tromsø kommune, og det ble igjen satset på en østlig trasé.

Østre alternativ

Slik er den østre traseen tegnet på kartet. Den opprinnelige planen var å legge veien på vestsiden av fjorden med bru over fjorden ved Laukslett (øverst på kartet).

Foto: Kart: Tromsø kommune

Sikkerheten først

Byråd Britt Hege Alvarstein (Frp) holder fast på at den nye innfartsveien skal bygges på østsida i Ramfjord. Hun er svært glad for at vegvesenet er i gang med å utrede saka.

– Prisen er nå en ting, men vi skal ikke bygge en vei som ikke er sikker. Det ville gjelde uansett hvor veien skulle komme. I tillegg vil dette være med på å sikre boligene som er på denne strekningen i Ramfjorden. I så måte er det en fin ting, sier Alvarstein.

For å oppnå en sikkerhet mot skred som er ønskelig i henhold til «Retningslinjer for risikoakseptkriterier for skred på veg», så foreslås sikring i form av overbygg over store deler av den utsatte vegstrekningen.

Omfattende sikringstiltak

I Sørbotn anbefales overbygg med en minimum samlet lengde på 1050 meter, samt en sikringsvoll på sørsiden med en lengde på 200 meter og høyde på 10 – 15 meter.

Overbyggene kan utvides for å koble dem sammen som i Ivarskreda og Korsnesskreda til mellom 700 og 750 meter. Hvis også Eidnesskreda tas med vil overbygget kunne få en samlet lengde på 1100 meter.

For å sikre hele området i Sørbotn vil det kunne være aktuelt å bygge et 1500 meter langt overbygg og 200 meter voll på sørsiden.

I elvene nord mot Fagernes anbefales skredsikre bruløsninger på minimum to plasser.