Dyrøy vil engasjere innbyggerne

Dyrøy kommune ønsker å engasjere flest mulig innbyggere når de skal lage en omstillingsplan. Dyrøy og Kvænangen er nye omstillingskommuner i Troms, noe som utløser både penger og hjelp til å skape flere helårs arbeidsplasser. Med spørreundersøkelser og en egen omstillingsgruppe, skal befolkninga i Dyrøy bidra i prosessen, sier ordfører Marit Alvig Espenes.