NRK Meny

Dynamisk minstepris på torsk

Norges Råfisklag og fiskeindustrien har i dag forhandlet minstepriser for vintersesongen 2017. Partene er enige om at forsøksordningen med dynamisk minstepris for torsk har fungert godt i høst, og vil videreføre ordningen i kommende prisperiode gjennom vintersesongen. Partene er enige om å følge utviklingen tett for sikre at beregningsmodellen følger markedet på en god måte.