Dumper snø på sjøen: – Har ikke sjekket miljøfaren

Naturvernere vil stanse kommunenes langvarige praksis. Men alternativet vil koste millioner av kroner.

Snø dumpes på sjøen

Snødumping på sjøen er en langvarig og nødvendig praksis, ifølge Tromsø kommune.

Foto: Hans Andreassen / NRK

– Det som er problematisk er at det havner miljøgifter i sjøen, deriblant plast som kommer med i snødeponiet og havner ute i havet, sier leder i Naturvernforbundet i Tromsø, Magnus Strømseth.

Han er bekymret for at flere kommuner dumper snø på sjøen.

Magnus Strømseth

– Snøen kan inneholde alt fra sneiper, brusflasker, sjokoladepapir og rester fra bildekk. Det får innvirkning på det marine økosystemet, og kan gå inn i fisk som lever der, sier Magnus Strømseth i Naturvernforbundet.

Foto: Hans Andreassen / NRK

I Harstad og Tromsø er det vanlig at brøytemannskapene tømmer snø på sjøen. Den ene kommunen vet ikke om snøen som dumpes er miljøskadelig.

– Det har ikke vi forutsetning for å si noe om. Vi har ikke tatt noen prøver av snøen som dumpes, sier seksjonsleder Dag-Ivar Andreassen i Tromsø kommune.

– Finnes ikke lagringsmulighet

Ifølge Andreassen er snøtømming en langvarig og nødvendig praksis i ishavsbyen.

Skitten snø

– Vi har ikke noen lagringsmulighet. Alternativet er å la snøen bli liggende i gatene, forklarer Andreassen.

Foto: Hans Andreassen / NRK

Det samme er tilfellet i Harstad. Men her har kommunen undersøkt hva som finnes i snøen.

– I 2015 gjorde vi en undersøkelse der det ble tatt prøver fra de mest trafikkerte områdene. Snøen ble analysert på laboratorium, og da fikk vi avkreftet det aspektet som går på miljøskade. Den mørke fargen på snøen er ofte støv, og har ikke noe med tungmetaller å gjøre, sier fagkoordinator Øyvind Markussen i Harstad kommune.

Han mener det ikke er nødvendig med hyppigere undersøkelser.

Skitten snø i Harstad

– Vi har ikke tenkt å gjøre noen flere undersøkelser inntil videre. Det var en såpass stor undersøkelse som var gjennomført, at den gir et godt svar på det som har med miljø å gjøre, sier Øyvind Markussen, fagkoordinator i Harstad kommune.

Foto: Martin Mortensen / NRK

– De som dumper snøen er ansvarlige

Hos Fylkesmannen er seniorrådgiver Per Kristian Krogstad klar på at det de som tømmer snøen som har ansvaret.

– Vi vil jo oppfordre Tromsø kommune til å sikre seg at det som tømmes ikke er forurenset. Den eneste måten å gjøre det på er å ta prøver av snøen, sier Krogstad.

Dag-Ivar Andreassen

– Når snøen smelter på land går den ned i sluker og gjennom overvannssystemet. Der er det gjort undersøkelser som ikke viser mye forurensning. Men vi har altså ikke gjort direkte undersøkelser av den snøen som tømmes på havet, presiserer seksjonsleder Dag-Ivar Andreassen

Foto: Hans Andreassen / NRK

– Det er vanskelig å si hvor ofte kommuner eller entreprenører må gjøre undersøkelser, men forurensningssituasjonen kan variere fra år til år.

Seksjonsleder Dag-Ivar Andreassen sier de vil følge påleggene som kommer.

Foreslår snøsmelteanlegg på land

Naturvernforbundet vil ha slutt på all snødumping på havet, og ber Troms-kommunene om se til hovedstaden. Her fraktes snømassene til et anlegg i Oslo havn, som smelter og renser snøen.

– Man kan ha snødeponier på land eller snøsmelteanlegg som renser snøen for miljøgifter, sier Strømseth.

Den løsningen er Tromsø kommune skeptisk til.

– Et smelteanlegg er kostbart og ineffektivt. Jeg vil gjerne se et miljøregnskap på dette, for det krever enormt mye kraft og kapasitet for å ta unna så store snømengder, sier Andreassen.

Snøsmelteanlegg i Oslo

Slik ser det ut på snøsmelteanlegget i Oslo havn, der snøen renses for avfallsstoffer og blir til vann. Det koster i overkant av 20 millioner kroner.

Foto: NRK