Du kan ikke dø på Svalbard

BBC fikk seg en overraskelse da de fikk høre at man ikke har lov til å dø i Longyearbyen.

Kart over Svalbard

- Det er forbudt å dø i Longyearbyen. Gamle og syke sendes bort, for skulle man være så uheldig å dø der, vil ingen gravlegge deg, skriver BBC.

Det bekrefter Irene Gustafsson ved Svarlbard Turistkontor til Dagbladet.no.

- Det er ikke heldig å begrave folk her, for permafrosten presser de døde opp igjen. Derfor begraver vi ikke kropper her. Omkomne sendes tilbake til sin hjemkommune. Et alternativ er selvsagt kremering. de fastboende kan søke om å sette ned urner, men det er ikke mange som søker. Siste urnenedsettelse var i år 2000, sier Gustafsson.

Unge innbyggere

Svalbard har drøyt 2500 innbyggere, men de fleste er relativt unge.

- Det bor noen pensjonister her. Det er få som blir. Det forutsettes at de skal greie seg selv, sier Gustafsson.

Gustafsson sier at de verken har råd eller kapasitet til å pleie eldre og syke. Det samme gjelder fødende.

- Sykehuset her har ikke lagt opp til den spesialkompetansen som kreves for å ta imot barn. Tilbudet skal være lavterskel for å unngå for høye kostnader. Regelen er derfor at gravide skal reise til fastlandet tre uker i forveien av en fødsel, sier Gustafsson, som også sier at enkeltfødsler skjer.

- Det er ikke til å unngå.