Dramatisk hekkesvikt for sjøfugl

Resultatet av årets kartlegging er svært nedslående.

Lomvi

Lomvien er en av sjøfuglene som har hatt en vanskelig hekkesesong.

Foto: Erichsen, Jarl Fr. / SCANPIX

En kartlegging viser at matmangel har ført til en dramatisk hekkesvikt for sjøfugl som henter føden sin langt til havs i Nord- og Midt-Norge.

For svært mange arter er det i de ytterste hekkeområdene langs kysten registrert en dramatisk tilbakegang i antall fugler som møtte opp på hekkeplassene, viser nye data fra sjøfuglprogrammet SEAPOP.

Fuglene ga opp

Mangelen på mat gjorde at mange fugler unnlot å hekke, eller ga opp hekkingen mens de hadde egg eller små unger.

Et eksempel på dette er den rødlistede alkefuglen lomvi på Røst. For lomvien der var reduksjonen på hekkende fugler på 97 prosent i forhold til i fjor.

Direktoratet for naturforvaltning melder at årets resultater er svært nedslående, og at svært mange arter har hatt problemer med å få fram levedyktige unger.

Klimastyrte endringer i havet har nærmest slått ut flere ledd i næringskjeden til sjøfugl. Det er en av årsakene til matmangelen. 

Les mer om saken her.