Normal

Dømt for seksuelle overgrep mot barn

En mann er dømt til fengsel for seksuelle overgrep mot ei 14 år gammel jente.

Senja Tingrett

Fornærmede opplevde overgrepet svært belastende, og har fått psykiske skadevirkninger, skriver retten.

Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

En mann er i Senja tingrett dømt for seksuell omgang med ei jente under 16 år.

Jenta, som var 14 år da overgrepet skjedde, var på en fest sammen med venner da mannen dukket opp.

Tiltalte var 18 år da forholdet skjedde, men er i dag 20 år.

Forklaringene til tiltalte og fornærmede spriker veldig, og det ble ikke sikret tekniske bevis etter hendelsen.

Retten har derfor lagt vekt på at fornærmede har vært svært troverdig i sin forklaring.

– Forklaringen fremstår som konsistent, balansert, detaljert og troverdig, og fornærmede har etter rettens syn ikke noe motiv for å forklare seg uriktig, står det i domspapirene fra Senja tingrett.

Tiltalte er dømt til fengsel i syv måneder, og må betale oppreisningserstatning til jenta på 30.000 kroner.