NRK Meny
Normal

Norges mest notoriske fyllekjører?

Forrige uke opprettholdt lagmannsretten mannens 17. dom for fyllekjøring.

Tinghuset

Mannen ble dømt i Hålogaland

Foto: Petter Strøm / NRK

I tingretten ble mannen dømt til 11 måneders ubetinget fengsel, til å betale en bot på 7000 kroner, og han fradømmes førerkortet på livstid.

I motsetning til i tingretten velger lagmannsretten derimot å gjøre tre måneder av dommen betinget under forutsetning av at mannen mottar hjelp for å hindre at han kjører i beruset tilstand igjen.

I tingretten ble mannen denne gangen dømt for et tilfelle av promillekjøring fant sted i august 2013. Etter at mannen ble stoppet på Stakkevollan i Tromsø, ble promillen hans målt til minst 2,74.

Dette regnes som svært høy promille. Promille på 3 kan ifølge Folkehelseinstituttet være dødelig. Politibetjenten som pågrep mannen beskrev ham ifølge dommen som åpenbart beruset.

Med høy promille i tettbygd strøk

«Som tingretten legger lagmannsretten til grunn at (...) kjøring, med svært høy promille i en sentral og beferdet del av Tromsø tidlig på kvelden, representerte et betydelig fare- og skadepotensial,» står det i dommen.

Om han er tidenes mest notoriske vites ikke, men i flere av de tidligere dommene er mannen dømt for flere tilfeller av promillekjøring ved hvert tilfeller.

Bare på de fem siste dommene har mannen kjørt 12 ganger med promille. Til sammen skal det være snakk om minst 23 tilfeller av promillekjøring i disse 17 dommene.

Første gang mannen ble dømt for fyllekjøring var i 1976.

– Aldri hørt om lignende

– Jeg har aldri hørt om noen som har kjørt med promille flere ganger enn dette. Dette kan være nordnorsk rekord i antall dommer for fyllekjøringer, sier statsadvokat Tor Børge Nordmo, som er aktor i saken.

Mannen har også tidligere mistet førerkortet på livstid, men etter norsk lov har han muligheten til å få førerkortet tilbake etter fem år, dersom man kjører opp på nytt.

Mannen fikk førerkortet tilbake for to eller tre år siden, ifølge aktor.